Website op non-actief

Deze website wordt (al geruime tijd) niet meer onderhouden en zal op termijn worden verwijderd. Veel asbestdaken, maar nog niet alle, hebben in de afgelopen jaren plaatsgemaakt voor asbestvrije daken. Op zoek naar informatie over de sanering van asbestdaken in Lelystad? Bezoek de webpagina van de gemeente Lelystad: https://www.lelystad.nl/Asbestdaken  

Opstalverzekering en asbestschade

Bij brand- of stormschade is het belangrijk dat je opstalverzekeraar alle (extra) kosten vergoedt. Dat doen ze echter niet allemaal, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Asbest opruimen dat vrijkomt bij een brand kan duur zijn. En het bedrag dat je verzekering uitkeert is vaak niet voldoende. De kosten voor losse brokken opruimen vallen nog…

Bewonersavonden sanering asbestdak

Huiseigenaren met een asbestdak uit de Tjalk kunnen voor meer informatie over de aanpak van de sanering terecht bij de procesondersteuners van het collectief Tjalk Daken Asbestvrij. Zij organiseren een paar keer per jaar ook informatiebijeenkomsten in de Aeres VMBO (voormalig Groenhorst college) aan de Tjalk 25-58. De bijeenkomsten begint om 19.30 uur. Meld je aan via het…

Nieuwe folder asbestleningen

Afgelopen week heeft de gemeente Lelystad een nieuwe folder voor de Asbestleningen uitgebracht nadat in mei een derde leenvorm (de “Verzilverlening”) aan de reeds eerder beschikbare leenvormen (“Stimuleringslening” en “Maatwerklening”) is toegevoegd. Vanwege het verbod op asbestdaken heeft de gemeenteraad de Asbestverordening 2018 vastgesteld, waardoor het mogelijk is om Asbestleningen te verstrekken voor het vervangen…

Verzilverlening Asbestverwijdering

Op 15 mei 2018 ging de gemeenteraad van Lelystad akkoord met het voorstel van het college om een derde leenvorm voor asbestverwijdering beschikbaar te stellen: de Verzilverlening Asbestverwijdering. Deze leenvorm is bestemd voor senioren met een overwaarde op hun woning met asbestdak en komt naast de Stimuleringslening Asbestverwijdering en de Maatwerklening Asbestverwijdering die al langer bestaan….

Wie kan en wil een mussenkast plaatsen?

Bij veel woningen in de Tjalk zitten mussen. Mussen zijn een beschermde diersoort. Die moeten worden beschermd. Dat is geregeld in de Wet Natuurbescherming. In januari heeft de gemeente een brief gestuurd aan woningeigenaren met mussen en/of vleermuizen onder hun asbestdak. In de brief is uitgelegd welke stappen nodig zijn om bij de sanering van…

Bewonersavond 13 juni gaat NIET door

Aangepast: woensdag 6 juni 2018 De bewonersavond van 13 juni gaat NIET door. De reden hiervoor is dat, na meerdere succesvolle en goed bezochte bijeenkomsten in de maanden januari, maart, april en mei, zich voor de avond in juni te weinig Tjalk-bewoners hebben aangemeld om de bijeenkomst bij Aeres door te laten gaan. De bewoners (3…

Maatwerklening Asbestverwijdering

De gemeenteraad van Lelystad heeft dinsdag 19 december 2017 unaniem ingestemd met het voorstel van het college van B&W voor maatwerkfinanciering Asbestdaken / Verordening Asbestlening 2018. Daarmee is het uitgangspunt dat (nagenoeg) iedere particuliere woningeigenaar aan collectieve projecten voor de verwijdering van asbestdaken kan meedoen, mogelijk gemaakt. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het college,…

Stand van zaken aanpak asbestdaken Lelystad

De bijeenkomst over de aanpak sanering asbestdaken in Lelystad op donderdag 19 oktober in het stadhuis leverde een aantal antwoorden op prangende vragen van bewoners op. De bewonerscollectieven en procesbegeleiders kregen van de gemeente uitleg over onder meer de stand van zaken met betrekking tot de Wet Natuurbescherming, de financiële ondersteuning en de sloopmelding. Wet Natuurbescherming…

Atrivé bezig met inventarisatie voor plan van aanpak collectieve asbestsanering

In opdracht van het Platform Asbestdaken Lelystad en het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij voert Atrivé (een adviesbureau uit Utrecht) een inventarisatie uit om te komen tot een plan van aanpak voor collectieve asbestsanering in de Tjalk. In de inventarisatie is o.a. opgenomen een kostenonderzoek voor een collectieve asbest inspectie in de wijk en onderzoek naar compenserende…

Voorwaarden subsidie asbestdaken soepeler

Op 19 juli 2017 is een wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gepubliceerd. Om voor subsidie in aanmerking te komen, hoeft een asbestdak niet groter te zijn dan 35m². Wél moet het dak door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd. De wijziging is 20 juli 2017 in werking getreden. Dit bericht viel afgelopen week via diverse…